Biografie BIOGRAPHY

2018 narození vnuka Eduarda
2015-17 v tvorbě se výrazněji prosazují nekrajinná témata – obrazové cykly „Domů“, „Stolů“ a „Váz“
2013-17 vlivem dlouhodobé nemoci omezuje tvorbu rozměrově větších obrazů, převažují drobné kresby kombinované s malbou, současně omezuje i výstavní činnost
2014-15 cyklus „Báseň a krajina“ ve kterém jsou kombinovány obrazy s básněmi Josefa Hrubého
2009-10 rozsáhlejší výstavy retrospektivní povahy v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem
2009 setkání s Josefem Hrubým, v dalších letech společná práce na obrazech a bibliofilii
2005 navazuje na světelné obrazy vzniklé v 70.letech, vytváří několik obrazů s neony
s Emilem Julišem připravuje knihu výboru z poezie „Pod kůží“, kterou doprovází ilustracemi
2004 „Krajiny“ vytvořené z provazů a drátů mající charakter kreseb v prostoru, v dalších letech převažuje tento typ prací
2003 přestává pracovat v bance a již se plně věnuje výtvarné činnosti
1997 kupuje bývalý mlýn na venkově poblíž Ústí nad Labem, kde si zřizuje studio
1994-98 důležitý cyklus Kreseb na dřevě
1993 první cesta do Řecka, v dalších letech opakované pobyty v zemích Středomoří
v devadesátých letech se již výhradně věnuje krajině, motivy obrazů mraky, ptáci, voda, moře, tráva, horizonty, kopce, kameny apod. se s odstupem několika let stále opakují
1988 zásluhou Jiřího Koláře stipendijní pobyt v Paříži
1987 stále častěji vznikají obrazy inspirované krajinou Českého středohoří, zpočátku cyklus Staré sopky, později kopce, hory apod.
1985 navazuje přátelství s Janem Kubíčkem
1984 narození dcery Nely
1982-83 cyklus provazových obrazů
1980-84 rozsáhlý cyklus Sítí
1978 první a na dlouhou dobu poslední cesta do západní Evropy (Francie, Německo)
obrazy začínají vznikat v cyklech (např. cyklus Brány)
1976 sňatek s Alenou Skokanovou
1974 seznamuje se s Ladislavem Novákem, navazuje přátelství s Emilem Julišem, začíná spolupracovat s Jiřím Valochem, který v dalších letech bude soustavně sledovat autorovu tvorbu a organizovat řadu jeho výstav první setkání s Jiřím Kolářem
1968 začíná soustavně malovat, vznikají první olejomalby, ukončuje studium na střední škole a nastupuje do zaměstnání, v dalších letech se živí jako ekonom, bankovní úředník
vytváří obrazy nepravidelných formátů vyřezávané z lepenky a později ze sololitu, často kombinované s dalšími materiály (dřevěné latě, dráty, písek, zrcadla, zvuk, světlo atd.)
1967 s rodiči a sestrami se stěhuje do Ústí nad Labem, kde se trvale usídlí
1950 narozen 26. 5. v Mostě, dětství prožil v Roudnici nad Labem

Texty REFERENCES

Články MEDIA